Kirjoittajan ohjeet

Yleistä

LAMKpub on Lahden ammattikorkeakoulun open access -julkaisuportaali, jolla julkaistaan LAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla.

Alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal. Lehdet ovat jatkuvasti päivittyviä. Kummankin lehden omat kirjoittajaohjeet löydät alta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti jo ennen kuin aloitat kirjoittamisen.

LAMKPubin käytössä on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen toimituksen kanssa.

Kaikki artikkelikäsikirjoitukset lähetetään Julkaisutiimille arvioitavaksi osoitteeseen
julkaisut@lamk.fi

Toimituskunta

LAMKPub -alustalla julkaistavien verkkolehtien päätoimittaja on Miia Willman. Toimituskuntana toimii Lahden korkeakoulukirjaston Julkaisutiimi.

Päätoimittaja

Miia Willman
puh. 044 708 1828

Julkaisutiimi

Anna-Liisa Holmström
Marjo Lahdenranta
Johanna Kiviluoto
Pirkko Onnela
Jukka Pitkänen
Essi Prykäri
Anita Segerstedt
Heli Vilja-Sarromaa

julkaisut@lamk.fi

Kaikkien henkilökohtaiset sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lamk.fi

 LAMK Pro

LAMK Pro julkaisee suurelle yleisölle ja oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen ja LAMKissa tehtyyn työhön. Artikkelit voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun. Tekijöissä voi olla mukana opiskelijoita tai LAMKin ulkopuolisia henkilöitä, kuitenkin niin että myös LAMKin oman henkilökunnan panos näkyy tekstissä. Artikkelien julkaisutyyppi on joko E tai D (ks OKM:n julkaistyypit).

Opettajan panoksen on näyttävä yhdessä opiskelijan kanssa kirjoitetuissa artikkeleissa. Opinnäytetyön pohjalta kirjoitetut artikkelit eivät saa olla pelkkiä tiivistelmiä, vaan työstä nostetaan esiin jokin tietty näkökulma, jota artikkelissa käsitellään ja syvennetään. Suositus on, että uutta materiaalia on noin kolmasosa.

Artikkelin rakenne on vapaa, ja tekstin ohjepituus on 5000-7000 merkkiä (sis. välilyönnit). Jos tekstissä käytetään lähteitä, nämä merkitään tekstiin tekstiviittauskäytänteen mukaisesti ja käytetyt lähteet luetellaan aakkosjärjestyksessä tekstin lopussa. Lähdeviittauksessa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää.

Artikkelin alkuun tulee muutaman virkkeen pituinen ingressi, joka esittelee artikkelin aiheen. Ingressissä ei tule käyttää lähteitä. Kirjoittajatiedot lisätään artikkelin loppuun.

Tekstiin voi liittää kuvia, taulukoita ja linkkejä. Taulukot tulee olla kuvamuodossa. Kuvat ja taulukot lähetetään erillisinä kuvatiedostoina ja niiden paikat merkitään selkeästi tekstiin ja numeroidaan juoksevasti. Kuvatiedostojen tulisi olla mahdollisimman hyvälaatuisia, käsittelemättömiä, tiedostokooltaan suuria.  Kuviin tulee liittää valokuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Varmista aina kuvan käyttöoikeus, jos et ole ottanut kuvaa itse!

Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti.

Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat itse artikkelien sisällöstä sekä oikeakielisyydestä. LAMKPub -verkkoportaalilla on julkaisuoikeus sille toimitettuun materiaaliin, mutta tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla.

Julkaisemisesta päättää ja vastaa toimituskunta. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet. Toimituksella on myös oikeus määritellä uudelleen artikkelin julkaisulaji tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

Julkaisuprosessiin on syytä varata aikaa noin viikko.

LAMK RDI Journal

LAMK RDI Journal julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät LAMKin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia: näitä ovat mm. erilaiset työelämän kehittämishankkeet ja YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet. Tekijöissä voi olla mukana opiskelijoita tai LAMKin ulkopuolisia henkilöitä, kuitenkin niin että myös LAMKin oman henkilökunnan panos näkyy tekstissä. Julkaisutyypiltään artikkelit ovat  OKM:n julkaisutyyppiä B.

Opettajan panoksen on näyttävä yhdessä opiskelijan kanssa kirjoitetuissa artikkeleissa. YAMK -opinnäytetyön pohjalta kirjoitetut artikkelit eivät saa olla pelkkiä tiivistelmiä, vaan työstä nostetaan esiin jokin tietty näkökulma, jota artikkelissa käsitellään ja syvennetään. Suositus on, että uutta materiaalia on noin kolmasosa. Artikkelin rakenteeseen pätevät samat vaatimukset kuin muihinkin lehdessä julkaistaviin artikkeleihin.

Julkaistavissa artikkeleissa tulee olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto. Tutkimuksellisuus on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tietopohjan. Rakenteeltaan artikkeli voi olla joko tutkimusartikkeli tai tutkimuksellinen essee. Kummassakin noudatetaan IMRD -rakennetta (johdanto, metodit, tulokset, pohdinta). Kirjoitusten ohjepituus on 10 000–20 000 merkkiä (sis. välilyönnit).

Tekstissä käytettävät lähteet merkitään tekstiin tekstiviittauskäytänteen mukaisesti ja luetellaan aakkosjärjestyksessä tekstin lopussa. Lähdeviittauksessa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää.

Artikkelin alkuun tulee muutaman virkkeen pituinen ingressi, joka esittelee artikkelin aiheen. Ingressissä ei tule käyttää lähteitä. Kirjoittajatiedot lisätään artikkelin loppuun.

Tekstiin voi liittää kuvia, taulukoita ja linkkejä. Taulukot tulee olla kuvamuodossa. Kuvat ja taulukot lähetetään erillisinä kuvatiedostoina ja niiden paikat merkitään selkeästi tekstiin ja numeroidaan juoksevasti. Kuvatiedostojen tulisi olla mahdollisimman hyvälaatuisia, käsittelemättömiä ja tiedostokooltaan suuria. Kuviin tulee liittää valokuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Varmista aina kuvan käyttöoikeus, jos et ole ottanut kuvaa itse!

Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti.

Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat itse artikkelien sisällöstä sekä oikeakielisyydestä. LAMKPub -verkkoportaalilla on julkaisuoikeus sille toimitettuun materiaaliin, mutta tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla.

Artikkelin julkaisupäätöksen tekee toimituskunta kahden julkaisun ennalta lukeneen toimituskunnan jäsenen tai heidän valitsemiensa henkilöiden lausuntojen perusteella. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet. Toimituksella on myös oikeus määritellä uudelleen artikkelin julkaisulaji tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

Julkaisuprosessiin on syytä varata aikaa noin kuukausi.