Käyttöehdot

LAMKpub on Lahden ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla.

Kaiken aineiston on oltava hyvän tavan mukaista. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat tekijälle. Tekijä vastaa siitä, että toimitettu aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Toimitus ei ole velvollinen julkaisemaan tilaamatonta aineistoa.

Aineistolla tarkoitetaan tässä dokumentissa kaikkia julkaisussa käytettäviä ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi tekstit, kuvat, lomakkeet sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi LAMKpubiin.

Henkilötiedot

Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Yhteystietoja (sähköpostiosoitetta) kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.

Aineiston linkitys

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä. Lähde on aina mainittava. Käyttäjän tulee tarkistaa aineiston yhteydessä mainitun Creative Commons -lisenssin määrittelemät ehdot sisällön levittämisestä ja käyttämisestä. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa ota yhteyttä julkaisut(at)lamk.fi.