Info

LAMKpub on Lahden ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal. Molemmat lehdet ovat jatkuvasti päivittyviä.

LAMK Pro julkaisee suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun.

LAMK RDI Journal julkaisee pidempiä artikkeleita, jotka käsittelevät LAMKin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia (mm. työelämän kehittämishankkeet, YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet) ja joissa tulee pääsääntöisesti olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto.

Kummankin lehden artikkelien kuvitus ©LAMK 2012-2019, ellei kuvien yhteydessä toisin mainita.

Toimituskunta

Miia Willman, LL.M, tietopalvelujohtaja, päätoimittaja
miia.willman[@]lamk.fi

Johanna Kiviluoto, FM, informaatikko
Riikka Sinisalo, YTM, informaatikko

julkaisut[@]lamk.fi

Päätoimittajan tervehdys

Hyvä lukija, tervetuloa Lahden ammattikorkeakoulun LAMKpub -julkaisualustalle.

Julkaisualustan tavoitteena on parantaa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan laatua, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomesta tulee yksi johtavista maista avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa ja sen hyödyntämisessä. Samalla niin tieteen ja tutkimuksen luotettavuuden kuin yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuudenkin tulisi kasvaa.  LAMK on sitoutunut näihin tavoitteisiin, ja osana avoimuuden kehittämistä olemme nyt uudistaneet verkkolehtemme.

Lahden ammattikorkeakoulun opetus ja TKI- ja julkaisutoiminta keskittyy neljään painoalaan, jotka ovat muotoilu, elinvoimainen ympäristö, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä älykäs teollisuus. Julkaisemalla laadukkaita ja kaikille avoimia artikkeleita LAMKpub lisää painoaloilla tehtävän tutkimuksen ja opetuksen näkyvyyttä. Tavoitteenamme on popularisoida alueellista tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja siten osallistaa ja rohkaista niin päättäjiä, yrittäjiä kuin kansalaisiakin paitsi tutustumaan tutkimukseen, niin myös hyödyntämään siitä saatuja tuloksia. Uskomme, että tämä omalta osaltaan edesauttaa Lahden ja koko Päijät-Hämeen alueen kilpailukykyä.

LAMKpub -alustalla julkaistaan kahta lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal. Lehdissä julkaistavat artikkelit tuovat monipuolisesti esiin LAMKilaisten osaamista – niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin. Kokeilemme myös uusia julkaisutapoja yhdessä muotoilun painoalan kanssa.

Toivottavasti julkaisumme herättävät ajatuksia ja innostavat osallistumaan. Otamme mielellämme vastaan palautetta niin julkaisualustasta kuin sen sisällöstäkin.

Miia Willman
päätoimittaja