Verkkokauppa-alustan valinta

Verkkokauppojen avulla käyty elektroninen kaupankäynti on vuonna 2018 jo arkipäivää. Verkkokauppojen tuomaa helppoutta käytetään hyväksi päivittäin. Tilaukset voi tehdä omalta kotisohvalta ja haluamansa tuotteen saa varastotilanteesta riippumatta, kun vain vaivautuu etsimään kaupan, jossa se on saatavilla. Edes maantieteelliset rajat eivät tuo ongelmia. Suomeen voi nykypäivänä tilata lähes minkälaisia tuotteita tahansa, vaikkapa Yhdysvalloista tai Japanista. Kuluttaja kuitenkin harvemmin pohtii, mikä verkkokauppaa pitää yllä. Yleisin ratkaisu on sisällönhallintajärjestelmä.

Kirjoittajat: Julius Backman ja Sariseelia Sore

Mitä ovat sisällönhallintajärjestelmät ja verkkokauppa-alustat?

Sana ”sisällönhallintajärjestelmä”, tulee englannin kielen sanasta ”Content Managment System”. Sillä tarkoitetaan järjestelmää, jolla voidaan organisoidusti tuottaa ja ylläpitää verkkosivua sekä sen sisältöä. Kyseessä on siis ns. valmis runko sivustosta, jota voi yksinkertaisten työkalujen avulla muokata. Sisällönhallintajärjestelmä mahdollistaa verkkosivuston muokkauksen eri paikoista ja yhtäaikaisesti usean henkilön toimesta. Sisällönhallintajärjestelmien on tarkoitus helpottaa sivun luontia ja ylläpitoa, ja mahdollistaa se myös henkilöille, joiden tietotekninen taito on riittämätön sivuston koodaamiseen itse alusta alkaen. (Optimizely 2018.)

Verkkokauppoihin erikoistuneista sisällönhallintajärjestelmistä käytetään nimeä ”eCommerce software”, eli suomalaisittain ”verkkokauppa-alusta”. Tällaiseen kuuluu perussisällön ylläpidon lisäksi verkkokaupalle ominaisia työkaluja, kuten työkalut tuotteiden lisäykseen ja poistoon, tilausten hallintaan ja verotuksen automatisointiin (Big Commerce 2018).

Verkkokaupat maailmalla

Verkkokauppojen yleistyminen on ollut suurta lähivuosina ja oletus on, että verkkokauppojen määrän kasvu vain jatkuu. Vielä vuona 2015 tutkittiin, että verkkokaupat kattavat 7,8 % koko maailman vähittäismyynnistä. Vuonna 2017 osuus nousi 10,2 %:iin. On arvioitu, että vuoteen 2021 mennessä osuus nousee vähintään 17,5 %:iin. Kasvun odotetaan kiihtyvän vuosi vuodelta. (Statista 2018.)

Syynä merkittävään nousuun on houkutus suurista asiakasmääristä. Verkkokauppa mahdollistaa suuria määriä asiakkaita kerralla ja auttaa kauppaa leviämään parhaimmillaan maantieteellisten rajojen ulkopuolelle. Tuotteet saa toimitettua niitä haluaville asiakkaille helposti ja vaivattomasti. (Big Commerce 2018.)

Verkkokauppa-alustoja maailmalla

Ylivoimaisesti yleisin käytössä oleva sisällönhallintajärjestelmä maailmanlaajuisesti on tällä hetkellä amerikkalainen WordPress. Se on WordPressin arvion mukaan käytössä reilulla 32 % kaikista internetin verkkosivuista. (WordPress 2018.) WordPressin ylivoimainen johtoasema ei koske vain verkkosivuja, vaan myös sille kehitettyä WooCommerce-verkkokauppa-alustaa. Maailmassa arvioidaan olevan käytössä noin 9,4 miljoonaa verkkokauppaa (Built With 2018a). Näistä WooCommercen käytön määrän arvioidaan lähteestä riippuen olevan noin 28–42 % (Barn2 Media 2018; Built With 2018b; WooCommerce 2018). Osuus on arviosta riippumatta ehdottomasti suurin kaikista maailmalla käytössä olevista verkkokauppa-alustoista. Barn2 Median (2018) mukaan alusta on käytössä n. 2,24 miljoonassa verkkokaupassa. Vastaava luku on kanadalaisen Shopify-alustan kohdalla noin 600 000 (Shopify 2018) ja ranskalaisen Prestashop-alustan kohdalla n. 270 000 (Prestashop 2018).

Verkkokauppa-alustan valinta

Kun verkkokauppa-alustoja on tarjolla useita, millä perusteella valinnat yleensä sitten tehdään? Backman (2018) tutki opinnäytetyössään verkkokauppa-alustan valintaan vaikuttavia tekijöitä verkkokaupan ylläpitäjän näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella merkittävimmäksi tekijäksi nousi verkkokaupan ylläpitäjien tietotekninen osaaminen. Toisena huomioitavana tekijänä oli alustojen lisäosien saatavuus. Verkkokaupan muokkaus vastaamaan yrityksen tarpeita vaatii lähes poikkeuksetta lisäosien käyttöä. Lisäosien saatavuus on laajinta tunnetuilla alustoilla, joilla on vakiintunut käyttäjäkunta. Esimerkkeinä tällaisista alustoista on edellä mainitut Prestashop ja WooCommerce. Verkkokauppa-alustan valintaan vaikuttavien tekijöiden lisäksi tutkimuksessa ilmeni myös, että yrityksessä on hyvä huomioida oman osaamisen lisäksi vertaistukena saatavilla oleva apu tietyn verkkokauppa-alustan käyttöön. (Backman 2018.)

Valinnan merkitys

Verkkokauppa-alustat ovat periaatteiltaan samanlaisia. Jokaisen käyttötarkoitus on verkkokaupan ylläpito, ja jokainen niistä sisältää oletuksena, edes jossain muodossa, kaikki verkkokaupalle oleelliset toiminnot. Kaikki alustat myös melkein poikkeuksetta perustuvat lisäosien käyttöön, jolloin puuttuvia tai heikkoja toimintoja voi päivittää tai lisätä erilaisten lisäosien avulla. (Backman 2018.)

Koska alustat ovat keskenään toiminnoiltaan hyvin samankaltaisia, verkkokauppa-alustan valinnassa ei korostu tietyn alustan uniikki toiminto. Backmanin johtopäätökset opinnäytetyössään vastaavat valtaosin esimerkiksi Wertzin (2017) kirjoittamaa artikkelia oikean alustan valinnan tärkeydestä. Wertzin mukaan, merkityksellisimmät alustan valintaan vaikuttavat tekijät ovat lähinnä alustan tapa mahdollistaa eri toimintoja ja kehittäjän osaaminen sen muokkauksessa (Wertz 2017). Eroja päätelmissä kuitenkin löytyi. Backman korostaa lisäosien merkitystä, kun Wertz taas korostaa alustojen toimintatapoja. Kumpikin oli kuitenkin päätelmissään samaa mieltä ylläpitäjän oman osaamisen tärkeydestä (Backman 2018; Wertz 2017).

Wertz antaa myös artikkelissaan esimerkin mahdollisesta ongelmatilanteesta. Jos jokin verkkokaupan ylläpitäjälle todella tärkeä toiminto tuottaa jatkuvasti ongelmia valitussa alustassa, eikä kehittäjien osaamista tai saatavilla olevaa lisäosaa löydy ratkaisemaan ongelmaa, on alusta syytä vaihtaa. Pahimmillaan yhdenkin toiminnon osalta epäonnistunut alustan valinta voi aiheuttaa huomattavia lisäkuluja. Valinta kannattaa siis tehdä kerralla oikein. Paras tapa on tutkia vaihtoehtoja rauhassa ja tehdä päätös omien tarpeiden ja osaamisen perusteella. Kaikkein suosituin verkkokauppa-alusta ei välttämättä aina tarkoita kaikkein soveltuvinta alustaa omaan käyttöön. (Wertz 2017.)

Lähteet

Backman, J. 2018. Toimivimman verkkokauppa-alustan löytäminen yritykselle, vertailemalla yrityksen käytössä olevia alustoja. AMK opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja matkailun ala. Lahti. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112818805

Barn2 Media. 2018. How Many Websites Use WooCommerce? Usage Statistics 2018. [Viitattu: 10.11.2018]. Saatavissa: https://barn2.co.uk/woocommerce-stats/

Big Commerce. 2018. What is ecommerce software? [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-ecommerce-software/

Built With. 2018a. WooCommerce Usage Statistics. [Viitattu 13.11.2018]. Saatavissa: https://trends.builtwith.com/shop

Built With. 2018b. WooCommerce Usage Statistics. [Viitattu 13.11.2018]. Saatavissa: https://trends.builtwith.com/shop/WooCommerce

Optimizely. 2018. Content Management System. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/content-management-system/

Prestashop. 2018. About us. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://www.prestashop.com/en/about-us

Shopify. 2018. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://www.shopify.com/

Statista. 2018. [Viitattu 13.11.2018]. Saatavissa:https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/

Wertz, J. 2017. Choosing The Right E-commerce Platform Is Critical To Your Success. Forbes. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2017/11/20/choosing-the-right-e-commerce-platform-is-critical-to-your-success/#467d25d31a46

WooCommerce. 2018. WooCommerce. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://woocommerce.com

WordPress. 2018. About us. [Viitattu 10.11.2018]. Saatavissa: https://wordpress.org/about/

Kirjoittajat

Julius Backman on valmistuva tietojenkäsittelyn opiskelija liiketalouden alalla.

Sariseelia Sore työskentelee tietojenkäsittelyn lehtorina ja vastuuopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa liiketalouden ja matkailun alalla.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/ecommerce-maksu-maksaa-rahaa-ostaa-3415340/ (CC0)

Julkaistu 28.11.2018

Viittausohje

Backman, J. & Sore, S. 2018. Verkkokauppa-alustan valinta. LAMK Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2018/11/28/verkkokauppa-alustan-valinta/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *