Markkinoinnin digitalisaatio – tietotekniikkaa ja automaatiota

Markkinointi on muuttunut entistä enemmän tietotekniikan hyödyntämiseksi. Tarjolla olevien markkinoinnin ohjelmistojen määrä kasvaa jatkuvasti, ja samalla ohjelmistot monipuolistuvat uusien teknologioiden mahdollisuuksia hyödyntäen. Digitaalinen markkinointi on monimuotoisuudessaan kaikenkokoisten yritysten hyödynnettävissä. Tässä artikkelissa luodaan katsaus digitaalisen markkinoinnin nykyhetkeen.

Kirjoittaja: Ritva Kinnunen

Paine digitaaliseen markkinointiin

Jos yrityksellä ei ole kotisivuja, ei yritystä ole olemassa. Jos yrityksellä on päivittämättömät huonosti toimivat kotisivut, ei yritys ole luotettava toimittaja. Jos FaceBook-sivut ovat olemassa, mutta viimeinen päivitys on viime vuodelta, kääntyy sivujen olemassaolo antimarkkinoinniksi.

Asiakkaat ovat paremmin informoituja kuin koskaan. He etsivät jatkuvasti parempia tuotteita ja palveluja, halvempia hintoja ja parempaa laatua. Tuotteita vertaillaan verkossa, niitä käydään kokeilemassa liikkeissä, mutta ne saatetaan tilata edullisemmilla ehdoilla verkkokaupasta. (Wade 2015.)

Perinteiset markkinointiviestinnän välineet ovat menettäneet tehoaan digitaalisille medioille. Marraskuussa 2018 digimainonnan (sosiaalinen media 9%, hakukonemainonta 14%, muu verkkomainonta 16%) osuus on jo noin 40 % kaikista Suomessa vuoden kolmannella kvartaalilla mainontaan käytetyistä 253 miljoonasta eurosta. Toisella sijalla on televisiomainonta 20% osuudella. (Kantar TNS 2018.)

Yrityksille markkinointi digitaalisissa medioissa on huomattavasti edullisempaa kuin perinteisissä viestimissä. Ollessaan mukana eri sovelluksissa, yritys saa myös tietoa alansa kehityksestä. Potentiaalisille asiakkaille voidaan lähettää personoitua viestintää, ja sitouttaa asiakkaita suoremmin. Sosiaalisessa mediassa mukana oleminen auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden näkemyksiä, tarpeita ja odotuksia. (Tsimonis & Dimitriadis 2014.)

Kanavien ja välineiden valita

Pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä markkinointiin käytettävät resurssit ovat rajatut, jolloin digitaalisen markkinoinnin välineistönkin tulee olla suhteessa voimavaroihin. Yrityksessä tulee pohtia, kuinka paljon aikaa ja rahaa on markkinointiin sijoitettavissa. Näiden rajoitteiden puitteissa kanavien valinta lähtee kohderyhmän ja halutun viestinnän tavoitteiden määrittelystä. Pitää päättää tavoitellaanko asiakkaita kotisivuille vierailijoiksi FaceBookin, Instagramin, LinkedInin, Twitterin tai jonkun muun sosiaalisen median kanavan kautta. Toisaalta voidaan päättyä hyödyntämään sähköpostimarkkinointia, hakukonemarkkinointia tai mobiilimarkkinointia. Yrityksille on tarjolla internetistä ladattavia automaattisen markkinoinnin ohjelmistoja sekä näitä edustavien ohjelmistotalojen ja mainostoimistojen tai näiden yhdistelmien palveluja. Edelleen pienemmät kotimaiset ohjelmistotalot tarjoavat omia ratkaisujaan markkinoinnin automatisointiin. Verkkokaupan yhdistäminen viestintään on usein keskeistä.  Digitaalisen markkinointiviestinnän välineiden valinta riippuu paljolti yrityksen toimialasta ja siitä, ollaanko business to business markkinoilla vai onko kohderyhmänä kuluttajat. (Ks. esim. Chaffey & Smith 2017.)

Markkinoinnin ohjelmistojen tarjonta

Markkinoinnin automaation avulla voidaan automatisoida ja tehostaa markkinoinnin eri toimintoja ja markkinointiviestintää. Sen avulla voidaan esim. tuottaa liidejä eli potentiaalisia asiakkaita myynnin kontaktoitavaksi sekä ylläpitää ja räätälöidä viestintää kohderyhmille.

Erilaisia markkinoinnin automatisaation ohjelmistoja löytyy markkinoilta runsaasti. Datanyze sivuston mukaan Suomessa markkinoita hallitsee Salesforce Marketing Cloud. Liana Technologies ja Oracle Marketing Cloud jakavat toisen ja kolmannen sijan. Markkinaosuudet jakautuvat verkkotunnusten mukaan laskettujen markkinaosuuksien mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. Kaikkiaan Datanyzen analyysissä on mukana 70 Suomessa käytössä olevaa erilaista markkinoinnin automaation piriin luettavaa teknologiaa (Datanyze 2018.)

Taulukko 1. Markkinoinnin automaation teknologioiden markkinaosuudet Suomessa (Datanyze 2018)

Sähköpostimarkkinoinnin ohjelmistoja hallitsee MailChimp 52,8% markkinaosuudella, toisena on LianaMailer, ja kolmannella sijalla on MailJet. Erilaisia sähköpostiohjelmistoja Datanyzen markkinaosuusanalyysissä on mukana 66 kappaletta.

Taulukko 2. Sähköpostimarkkinoinnin ohjelmistojen markkinaosuudet Suomessa (Datanyze 2018)

Verkkokaupan ohjelmistoja löytyy analyysistä 102 kappaletta. Verkkokaupassa suurimman markkinaosuuden on hankkinut WooCommerce. Toisena ja kolmantena ovat ePages ja MyCashflow. (Datanyze 2018.)

Taulukko 3. Verkkokaupan teknologioiden markkinaosuudet Suomessa (Datanyze 2018)

Markkinoinnin eri toimintoihin löytyy lisäksi satoja erilaisia muita ohjelmistoja kuten sisältömarkkinoinnin ohjelmistot, paikkatietoon perustuvat ohjelmistot, personalisointiin keskittyvät ohjelmat, saapuvien puheluiden seurantaohjelmat ym. Markkinointi kehittyy ja uusia markkinointia palvelevia ohjelmistoja tulee markkinoille jatkuvasti. Scott Brinkerin mukaan erilaisia markkinointiteknologian ohjelmistoja löytyy maailmasta vuonna 2018 jo noin 7000 ja kasvu jatkuu (Levine 2018).

Inbound-markkinointia ja sisällöntuotantoa

Digitaalisen markkinoinnin infrastruktuurin rakentaminen on vasta alku koko uudistuvalle markkinoinnille. Tavoitteena on inbound-markkinoinnin avulla saada asiakkaita itse etsimään aktiivisesti tietoa tuotteista esimerkiksi hakukoneilta sekä tulemaan sosiaalisen median keskusteluihin ja näiden kautta omille sivustoille ja edelleen asiakkaiksi.  Tämä vaatii jatkuvaa mielenkiintoisen sisällön tuottamista valittuihin kanaviin ja omille verkkosivuille.  Yrityksessä tämä tarkoittaa työajan uhraamista päivitysten tekoon tai sisällöntuotannon ulkoistamista esimerkiksi mainostoimistolle.

Tuotettua sisältöä voidaan jakaa markkinoinnin automaation ohjelmistojen avulla, sekä kohdistaa ja sopeuttaa sitä tehokkaasti kohderyhmille. Myös tämä vaatii paljon työtä ja kykyä määrittää haluttuja toimenpiteitä sekä kykyä analysoida tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Digitaalisen markkinoinnin kehittyminen

Tämän hetken tärkeimmäksi kehityssuunnaksi markkinoinnin ja ohjelmistojen kehittämisessä on esitetty digitaalisen asiakaskokemuksen (CX, customer experience) määrittämistä. Tällä tarkoitetaan asiakaspolun kartoittamista ja ohjelmistoja, joiden avulla optimoidaan asiakaskokemusta, sitä miten asiakas löytää tuotteen, sitoutuu brandiin ja ostaa. Tavoitteena on ymmärtää monimutkaista digitaalisen maailman ja todellisen maailman yhdistelmää, joka muovaa asiakaspolkuja.

Weckströmin (2018) mukaan trendeissä korostuvat markkinointiteknologian (MarTech) ja mainosteknologian (AdTech) lähentyminen, mobiilimarkkinoinnin huipun saavuttaminen, sekä käyttöliittymien monipuolistuminen äänen, lisätyn todellisuuden (AR,Augmented Reality) ja virtuaalitodellisuuden (VR ,Virtual Reality) tuodessa mukaan uusia ulottuvuuksia. Markkinointiteknologia kehittyy edelleen ohi nykyisen markkinoinnin automaation tason. Sisällöntuotannon tarve kasvaa, sekä etenkin sisällön tehokkaamman ja personalisoidun jakelun tarve tulee kasvamaan. Tavoitteena on tehdä digitaalinen asiakaskokemus helppokäyttöiseksi ja korkealaatuiseksi algoritmien ohjatessa asiakkaan polkua.

Lähteet

Chaffey D. & Smith P.R. 2017. Digital Marketing Excellence. Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing. London and New York: Routledge.

Datanyze. 2018. [Viitattu 9.11.2018]. Saatavissa: www.datanyze.com

Kantar TNS. 2018. [Viitattu 9.11.2018]. Saatavissa: https://www.kantar.fi/sites/default/files/lehdistotiedote_mediamainonnan_maara_kvartaali_q3_2018.pdf

Levine B. 2018. Scott Brinker unveils his most populous Marketing Technology Landscape yet. Martech Today. [Viitattu 9.11.2018]. Saatavissa: https://martechtoday.com/scott-brinker-unveils-his-most-populous-marketing-technology-landscape-yet-214461

Tsimonis,G. & Dimitriadis, S. 2014. Brand Strategies in Social Media. Marketing Intelligence and Planning. Vol. 32(3), 328 – 344.

Wade, M. 2015. A Conceptual Framework for Digital Business Transformation. Global Center for Digital Business Transformation. [Viitattu 13.9.2018]. Saatavissa: https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital%20Business%20Transformation%20Framework.pdf

Weckström Kim. 2018. 11 Digital Marketing Trends for 2018. Avaus. [Viitattu 17.4.2018]. Saatavissa: https://www.avaus.fi/blog/avaus-11-marketing-trends-for-2018/

Kirjoittaja

Ritva Kinnunen työskentelee markkinoinnin yliopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa liiketalouden ja matkailun alalla. Artikkeli on kirjoitettu #DigiLAHTI EAKR -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa pienten ja keskisuurten yritysten prosesseja, palveluja ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/photo/business-close-up-commerce-computer-266176/ (CC0)

Julkaistu 23.11.2018

Viittausohje

Kinnunen, R. 2018. Markkinoinnin digitalisaatio – tietotekniikkaa ja automaatiota. LAMK Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2018/11/23/markkinoinnin-digitalisaatio-tietotekniikkaa-ja-automaatiota/

2 thoughts on “Markkinoinnin digitalisaatio – tietotekniikkaa ja automaatiota

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *