Kiertotalouden mahdollisuudet aluemarkkinoinnissa ja matkailussa

Lahden ammattikorkeakoulun Kiertotalousväylä-opintojaksolla käynnistyi syyskuussa 2017 projekti, joka käsitteli kiertotalouden mahdollisuuksia Päijät-Hämeen aluemarkkinoinnissa ja matkailussa. Päijät-Hämeen ympäristöosaaminen monilla eri sektoreilla on erinomaisella tasolla, mutta sen markkinointi ja siihen liittyvät mahdolliset lisäpalvelut puuttuvat yhtälöstä kokonaan.

Kirjoittajat: Saana Blåberg, Seela-Anna Laakso, Jenni Nieminen, Teemu Ukkola & Pia Haapea

Projektin lähtökohdat

Projektin lähtökohtana oli Hämeen kauppakamarin matkailuvaliokunnan vuoden 2017 kehittämisteema ”Kiertotalouden mahdollisuudet aluemarkkinoinnissa”. Valiokunnan jäsenyritykset innostuivat pohtimaan ja tunnistamaan vastuullisen ja kestävän matkailun kehittämistoimenpiteitä koko Hämeen tasolla. Toukokuun alussa pidetyssä kokouksessa valiokunnat jäsenet määrittelivät työpajatyöskentelyn avulla kehittämisaihioita, joihin voitaisiin tarttua opiskelijaprojekteina sekä LAMK:ssa että HAMK:ssa (kuva 1).

Kuva 1. Hämeen kauppakamarin matkailuvaliokunnan jäsenten pohdintoja kiertotalouden luomista mahdollisuuksista Hämeen alueella (Hämeen kauppakamari 2017)

Kiertotalousväylän kehittämishankkeessa tunnistettiin tarve lähteä miettimään kiertotalouteen nojaavan teollisuuden ja matkailun sekä laajemminkin aluemarkkinoinnin symbioosia. Yhdeksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi valikoitui Päijät-Hämeen alueen osaamisen tunnistaminen kiertotalouden saralla. Tässä kehittämisprojektissa pohdittiin sitä, miten teolliset yritykset voisivat paremmin esitellä omaa toimintaansa esimerkiksi teollisuusmatkailun tai kiertotalouskohteiden vierailijakeskusten muodossa. Samalla mietittiin sitä, miten voitaisiin nostaa Lahden, Forssan ja Riihimäen ympäristöosaamista vahvemmin vientituotteeksi, palveluiksi ja alueen vetovoimatekijäksi.

Opiskelijaprojektitiimin tehtävänä oli suunnitella, mallintaa ja tuotteistaa, miten alueen kiertotalouskohteita ja -osaamista voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin, kohdennetummin ja tehokkaammin Hämeen aluemarkkinoinnissa.

Projektin toteutus

Projektia lähti työstämään neljä energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaa. Projekti rajattiin koskemaan Päijät-Hämeen aluetta ja yritysmatkailua. Projektissa kartoitettiin ensiksi Päijät-Hämeen alueen yrityksiä, joissa toteutuu kiertotalouden näkökulma. Samalla koottiin tietoa ja teoriaa kestävästä matkailusta, kiertotaloudesta ja alueen ympäristöosaamisesta (materiaalitehokkuus, teolliset symbioosit, cleantech, luonto ja kestävä liikkuminen). Näiden tulosten pohjalta projektissa päädyttiin luomaan tuotekorttien tapaiset esitteet, jotka antavat kuvan, minkälaisia kohteita yritysvierailijoille mahdollisesti voisi kohdistaa ja minkä tyyppisistä asioista voitaisiin olla kiinnostuneita myös kansainvälisellä tasolla. Samalla kartoitettiin muita parannusehdotuksia Päijät-Hämeen alueen vetovoiman kasvattajiksi.

Projektin tulokset

Projektin tulokset jakautuivat kolmeen osa-alueeseen:

    • ”Kotipesä kuntoon” – paikallinen ylpeys esiin
    • Ympäristöosaamisen markkinoinnin parantamiskeinot Lahden matkailusivustoilla
    • Yritysmatkailutuotekortit

Kuvio 1. Projektin tulokset pyramidimuodostelmassa

”Kotipesä kuntoon”

Päijät-Häme, ja erityisesti Lahden seutu, on ympäristö- ja cleantech-osaamisen edelläkävijä. Alueelta löytyy monia kansainvälisestikin menestyneitä yrityksiä ja Lahti oli The European Green Capital -kisassa 10 finalistin joukossa (Helsinki EU Office 2017). Tämänkaltaisia saavutuksia pitäisi tuoda enemmän esille muun muassa paikallisessa mainonnassa.

Alueella asuville on itsestäänselvyys, että kierrätys pelaa ja kraanavesi on korkealuokkaista. Olisikin tärkeää, että myös paikalliset ihmiset saataisiin innostumaan alueellisista erityispiirteistä. Jokainen Päijät-Hämeessä asuva on potentiaalinen ympäristöosaamisen markkinoija. Laadimme neljä lyhyttä viestiä vieraallesi, jotka voi esimerkiksi kertoa alueella kyläileville sukulaisille tai ystäville:

  1. Jätteestä hyödynnetään 96 %
  2. Lahdessa on maailman paras vesi
  3. Me olemme ympäristöalan edelläkävijöitä
  4. I love Vesijärvi

Jos jokainen sisäistäisi nämä neljä viestiä ja kertoisi ne eteenpäin, saisi alueen ympäristöosaaminen hyvää näkyvyyttä. Viestit voisi julkaista ilmaisjakelulehdessä ympäristöviikolla. Niiden yhteyteen voisi myös kirjoittaa taustatietoja ja artikkeleita aiheesta. Meidän tulee tunnistaa alueelliset vahvuudet ja tuoda niitä rohkeammin esiin. Kun uskomme ensin itseemme, on helpompaa saada muut vakuuttuneiksi siitä, että me olemme maailman parhaita ympäristöosaajia.

Matkailusivustojen markkinointi kuntoon

Lahden seudun matkailusivustoilla tulisi paremmin markkinoida alueen ympäristöosaamista ja vahvuuksia. Luontoon, ympäristöosaamiseen ja cleantechiin liittyvät aiheet ja kohteet ovat sivustoilta löydettävissä, mutta monen mutkan kautta. Sivustoille tulisi tehdä selkeyttäviä muutoksia paremman käyttäjäkokemuksen luomiseksi.

Yritysmatkailutuotekortit

Yritysmatkailutuotekortit luotiin neljän teeman ympärille: materiaalitehokkuus ja teolliset symbioosit, cleantech, vesi sekä kestävä liikkuminen ja luonto. Näiden teemojen myötä luotiin tuotekortin tapaiset esitteet (kuva 2), jotka on kohdistettu yritysvierailijoille. Tuotekortit antavat kuvan siitä, minkälaisia kohteita voitaisiin yritysvierailijoille kohdistaa ja minkä tyyppisistä asioista voitaisiin olla kiinnostuneita kansainvälisellä tasolla. Tuotekortit ovat johdattelevia luonnoksia, joita paikalliset matkailuyritykset voivat halutessaan viedä eteenpäin omien toimintatapojensa mukaisesti. Varsinaisia kiertotalousteemaan liittyviä yritysmatkailupaketteja ei ole vielä Hämeen matkailutoimistojen kautta saatavilla, mutta tulevaisuudessa niille varmasti tulee löytymään kysyntää.

Kuva 2. Teemoista laaditut tuotekortit

Pohdintoja kehittämisprojektista

Yritysmatkailu on suuri sektori matkailualalla ja siihen yhdistettynä kiertotalousteema avaa Päijät-Hämeessä merkittäviä mahdollisuuksia sen kehittämiseen. Yritysmatkailijat tuovat alueelle omaa osaamistaan ja nostavat Päijät-Hämeen aluetta, etenkin Lahtea, kansainvälisesti tunnetuksi. Matkailuala on sektorina yksi nopeimmin kehittyvä ja kasvava ala, joka ulottuu yhteiskunnan eri alueille (Visit Finland 2018). Se tekee siitä voimakkaan tekijän, mikä kykenee edistämään kestävää kehitystä talouden, yhteiskunnan ja ympäristön puolesta.

Tästä kehittämisprojektista teki haasteellisen se, että hankkeella ei ollut selkeää, nimettyä toimeksiantajan vastuuhenkilöä, joten projektin kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin ja toteutettiin hyvin pitkälle opiskelijatiimin voimin. Tiimi tarttui kuitenkin haasteeseen ennakkoluulottomasti ja pystyi ainakin näin ohjaavan opettajan näkökulmasta toteuttamaan hyvin itsenäisesti mainion kokonaisuuden tämän tärkeän osa-alueen edistämiseksi kiertotalouden näkökulmasta.

Lähteet

Helsinki EU Office. 2017. Lahti valittu European Green Capital 2019 –kilpailun finalistiksi. Uutiskirje 20.4. [Viitattu 28.2.2018]. Saatavissa: http://myemail.constantcontact.com/Helsinki-EU-Officen-Uutiskirje-20-4-2017.html?soid=1112056540227&aid=rN9hvswfj8c#b

Visit Finland. 2018. Matkailu on kasvava toimiala. [Viitattu 6.4.2018]. Saatavissa: http://fi.vf.alpha.byroo.fi/tama-on-visit-finland/matkailu-on-kasvava-toimiala/

KUVA 1. Hämeen kauppakamari 2017.

Kirjoittajat

Saana Blåberg, 2. vuosikurssin energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, LAMK

Seela-Anna Laakso, 2. vuosikurssin energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, LAMK

Jenni Nieminen, 3. vuosikurssin energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, LAMK

Teemu Ukkola, 3. vuosikurssin energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, LAMK

Pia Haapea, Energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja. Kiertotalousväylänvastaava.

Julkaistu 6.4.2018

Viittausohje

Blåberg, S., Laakso, S-A., Nieminen, J., Ukkola, T. & Haapea, P. 2018. Kiertotalouden mahdollisuudet aluemarkkinoinnissa ja matkailussa. LAMK Pro. [Verkkolehti]. [Viitattu pvm]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2018/04/06/kiertotalouden-mahdollisuudet-aluemarkkinoinnissa-ja-matkailussa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *