LAMK RDI Journal

LAMK RDI Journal julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät LAMKin TKI-toimintaa ja siinä syntyneitä tuloksia: näitä ovat mm. erilaiset työelämän kehittämishankkeet ja YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet. Tekijöissä voi olla mukana opiskelijoita tai LAMKin ulkopuolisia henkilöitä, kuitenkin niin että myös LAMKin oman henkilökunnan panos näkyy tekstissä. Julkaisutyypiltään artikkelit ovat  OKM:n julkaisutyyppiä B tai D. Artikkelin kieli voi olla suomi tai englanti.

Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti jo ennen kuin aloitat kirjoittamisen.

Opiskelijan kanssa kirjoitetut artikkelit

Opettajan panoksen on näyttävä yhdessä opiskelijan kanssa kirjoitetuissa artikkeleissa. YAMK -opinnäytetyön pohjalta kirjoitetut artikkelit eivät saa olla pelkkiä tiivistelmiä, vaan työstä nostetaan esiin jokin tietty näkökulma, jota artikkelissa käsitellään ja syvennetään. Suositus on, että artikkeli sisältää uutta materiaalia noin kolmasosan. Artikkelin rakenteeseen pätevät samat vaatimukset kuin muihinkin lehdessä julkaistaviin artikkeleihin. Tarkemmat ohjeet löytyvät Respasta (vaatii kirjautumisen): Artikkelin yhteiskirjoittaminen: ohje opettajille ja opiskelijoille.

Rakenne, pituus ja lähteiden merkintä

Julkaistavissa artikkeleissa tulee pääsääntöisesti olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto. Tutkimuksellisuus on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tietopohjan. Rakenteeltaan artikkeli voi olla joko tutkimusartikkeli tai tutkimuksellinen essee. Kummassakin suositellaan käytettävän IMRD -rakennetta (johdanto, metodit, tulokset, pohdinta). Kirjoitusten ohjepituus on 10 000–20 000 merkkiä (ml. välilyönnit, pl. lähdeluettelo).

Tekstissä käytettävät lähteet merkitään tekstiin tekstiviittauskäytänteen mukaisesti ja luetellaan aakkosjärjestyksessä tekstin lopussa. Lähdeviittauksessa ja lähdeluettelossa käytetään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää.

Artikkelin alkuun tulee muutaman virkkeen pituinen ingressi, joka esittelee artikkelin aiheen. Ingressissä ei tule käyttää lähteitä. Kirjoittajatiedot lisätään artikkelin loppuun.

Vinkkejä kirjoitustyöhön löytyy Julkaisijan oppaasta.

Kuvat ja taulukot

Tekstiin voi liittää kuvia, taulukoita ja linkkejä. Taulukot tulee olla kuvamuodossa. Kuvat ja taulukot lähetetään erillisinä kuvatiedostoina ja niiden paikat merkitään selkeästi tekstiin ja numeroidaan juoksevasti. Kuvatiedostojen tulisi olla mahdollisimman hyvälaatuisia, käsittelemättömiä ja tiedostokooltaan suuria. Kuviin tulee liittää valokuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Varmista aina kuvan käyttöoikeus, jos et ole ottanut kuvaa itse!

Tekijänoikeudet

LAMKpubin käytössä on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen toimituksen kanssa.

Julkaiseminen

Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat itse artikkelien sisällöstä sekä oikeakielisyydestä. LAMKpub -verkkoportaalilla on julkaisuoikeus sille toimitettuun materiaaliin, mutta tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla.

Artikkelin julkaisupäätöksen tekee toimituskunta kahden julkaisun ennalta lukeneen toimituskunnan jäsenen tai heidän valitsemiensa henkilöiden lausuntojen perusteella. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet. Toimituksella on myös oikeus määritellä uudelleen artikkelin julkaisulaji tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

Kaikki artikkelikäsikirjoitukset lähetetään Julkaisutiimille arvioitavaksi osoitteeseen julkaisut(at)lamk.fi.

Julkaisuprosessiin on syytä varata aikaa noin kuukausi.