Julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

LAMK on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.  Lisätietoja julkaisusarjasta ja siinä julkaisemisesta löytyy Julkaisijan oppaasta.

Uusimmat julkaisut

Osa 29: Järvien ja harjun solmukohta : Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet

Julkaisuun on koottu monipuolisesti ajantasaista inventointitietoa Vääksyn rakennuksista ja niiden lähiympäristöstä, maisemasta ja kehittämiskohteista. Kulttuuriympäristöohjelma on tarkoitettu Vääksyn kokonaisvaltaisen kehittämisen työkaluksi ja alueesta kiinnostuneiden, eri-ikäisten ihmisten oppaaksi omaan kulttuuriympäristöön. Samalla se päivittää Asikkalan kulttuuriympäristöohjelman Vääksyä ja Anianpeltoa käsittelevän osan. Julkaisun ovat toimittaneet Sari Niemi, Marjut Kakko, Reetta Nousiainen ja Eeva Aarrevaara.

Part 28: Summer School 2016 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing

The second edition of Co-designing Better Urban Living and Wellbeing was held in Lahti 30.5.–10.6.2016. The good practices learned from the first summer school were used and developed further. The articles gathered for this publication describe the benefits of the summer school and the student projects, which were carried out during
the two intensive weeks. Edited by Sari Horn.

Part 27: Smart Cities in Smart Regions 2016 : Conference Proceedings
The first International Smart Cities in Smart Regions 2016 Conference
organized by Lahti University of Applied Sciences took place in May 10 – 12,
2016 in the Sibelius Hall, Lahti, Finland. The Conference Proceedings includes peer-reviewed articles of the three main themes of the conference: Future Development of Regions, Citizens and Urban Sustainability, and Smart Industry and Innovation.  Conference Proceedings is edited by Anna Aalto and Laura Montonen.
Part 26: Lahti UAS ICT Projects 2016
The publication provides an overview of the current state of project-based learning in the

information technology programmes of Lahti UAS and introduces real development projects conducted by students in the spring of 2016. It also describes some of the possibilities externally funded projects may provide for students to develop their skills.  Edited by Sariseelia Sore and Ulla Kotonen.

Osa 25: LAMK aluevaikuttajana 2016
Ammattikorkeakoulut ovat yksi ratkaisu uudenlaiseen työ- ja elinkeinoelämäyhteistyöhön, aluevaikuttavuuden kasvattamiseen, innovointiin sekä ketteryyden ja tehokkuuden vaatimuksiin. Julkaisussa tarkastellaan Lahden ammattikorkeakoulun aluekehittämisen strategisia lähtökohtia sekä luodaan näkymä aluekehittämisen kannalta oleellisiin
näkökulmiin ja kehitystyön alla oleviin teemoihin. Julkaisun on toimittanut Jari Hautamäki.