Julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

LAMK on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.  Lisätietoja julkaisusarjasta ja siinä julkaisemisesta löytyy Julkaisijan oppaasta.

Uusimmat julkaisut

Part 35: Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2017

Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (Lahti UAS). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2017 includes fourteen articles written by well-being experts from the Faculty of Social and Health Care, the Faculty of Technology and the faculty of Business and Hospitality Management of Lahti University of Applied Sciences. This review shows examples of interesting research and development projects, which recently have or are being carried out in the field of well-being. It seeks to activate discussions on the multifaceted issues related to well-being and health promotion. In addition, it also aims to disseminate the results of the research and development projects and to increase communication between Lahti UAS and its partner universities, companies and other stakeholders. Edited by Kati Peltonen.

Part 34: Lahti Design Annual Review 2017
Osa 33: Luonto hyvinvoinnin lähteenä ja matkailun edistäjänä

Julkaisu on tuotettu osana Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Mennään metsään -hanketta, ja se tuo esiin luontomatkailun ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvää monialaista asiantuntijuutta. Artikkeleissa tarkastellaan luontoympäristön tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja yritystoimintaa luontomatkailussa ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Kehitetyt konseptit ja eri näkökulmat jäävät hyödynnettäväksi alueen julkisten toimijoiden ja yritysten käyttöön. Julkaisu palvelee luontomatkailun ja hyvinvointipalveluiden parissa työskenteleviä, alaa opiskelevia sekä siitä kiinnostuneita. Julkaisun on toimittanut Niina Ihalainen.

Osa 32: LAMK aluevaikuttajana 2017

Julkaisussa tarkastellaan Lahden ammattikorkeakoulun sekä alueen yritysten ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa yhtäältä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamisen, mutta erityisesti konkreettisen yhteistoiminnan ja esimerkkien valossa.  Aluevaikuttavuuden kasvattamisessa parhaat tulokset ja asiakashyödyt saavutetaan, kun opetus, TKI-toiminta ja aluekehittäminen yhdistyvät työelämälähtöisessä oppimisessa. Opetus tuo kokonaisuuteen oppimisen sisällöt ja tavoitteet. TKI-toiminta kytkee toiminnan korkeakoulun kehityshankkeisiin ja kehityskohteisiin. Aluekehittäminen tuo kokonaisuuteen aluestrategisen toiminnan, alueen yritysten ja yhteisöjen tarpeet, työelämälähtöiset kehittämisteemat sekä monipuoliset asiakas- ja sidosryhmäsuhteet. Julkaisun on toimittanut Jari Hautamäki.

Part 31: Lahti Circular Economy Annual Review 2017

The theme of this publication is circular economy solutions. It contains nine articles written by experts and students from Lahti University of Applied Sciences, from its Faculty of Technology and Institute of Design, and from Lappeenranta University of Technology, Lahti UAS’s partner and future consortium member. The aim of this review is to present the latest interesting research and development projects in the field of circular economy. The publication has been renamed Lahti Circular Economy Annual Review to better represent Lahti UAS’s focus area of circular economy solutions. Edited by Kirsti Cura.

Osa 30: Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin

Julkaisuun on koottu ELLI – Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa -hankkeen tuloksia. Julkaisuun on koottu tietoa cleantech-osaamisen kärjistä ja kehittämistarpeista Lahden, Hämeenlinnan ja Lohjan seuduilla. Lisäksi esitellään kolmelle asuinalueelle suunniteltuja vaihtoehtoisia energiaratkaisuja ja skenaarioita alueiden tulevaisuudesta. Tarkasteltavat asuinalueet ovat Lahden Askonalue, Hämeenlinnan Engelinranta ja Riihimäen Peltosaari.  Julkaisun ovat toimittaneet Susanna Vanhamäki ja Erika Korpijaakko.

Osa 29: Järvien ja harjun solmukohta : Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet

Julkaisuun on koottu monipuolisesti ajantasaista inventointitietoa Vääksyn rakennuksista ja niiden lähiympäristöstä, maisemasta ja kehittämiskohteista. Kulttuuriympäristöohjelma on tarkoitettu Vääksyn kokonaisvaltaisen kehittämisen työkaluksi ja alueesta kiinnostuneiden, eri-ikäisten ihmisten oppaaksi omaan kulttuuriympäristöön. Samalla se päivittää Asikkalan kulttuuriympäristöohjelman Vääksyä ja Anianpeltoa käsittelevän osan. Julkaisun on toimittanut  Eeva Aarrevaara.

Part 28: Summer School 2016 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing

The second edition of Co-designing Better Urban Living and Wellbeing was held in Lahti 30.5.–10.6.2016. The good practices learned from the first summer school were used and developed further. The articles gathered for this publication describe the benefits of the summer school and the student projects, which were carried out during
the two intensive weeks. Edited by Sari Horn.

Part 27: Smart Cities in Smart Regions 2016 : Conference Proceedings
The first International Smart Cities in Smart Regions 2016 Conference
organized by Lahti University of Applied Sciences took place in May 10 – 12,
2016 in the Sibelius Hall, Lahti, Finland. The Conference Proceedings includes peer-reviewed articles of the three main themes of the conference: Future Development of Regions, Citizens and Urban Sustainability, and Smart Industry and Innovation.  Conference Proceedings is edited by Anna Aalto and Laura Montonen.
Part 26: Lahti UAS ICT Projects 2016
The publication provides an overview of the current state of project-based learning in the

information technology programmes of Lahti UAS and introduces real development projects conducted by students in the spring of 2016. It also describes some of the possibilities externally funded projects may provide for students to develop their skills.  Edited by Sariseelia Sore and Ulla Kotonen.

Show Buttons
Hide Buttons