Miten laajentaa opiskelijoiden yksilöllistä toimintahorisonttia?

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten Lahden ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisella NYT!-hankkeella (Naiset, yrittäjyys, teknologia) pyrittiin lisäämään tietoa ICT-alasta lukioiden ja ammatillisen koulutuksen naisopiskelijoiden parissa. Tavoitteena oli, että hankkeen ensimmäisen toimenpiteen (NYT! heti mulle kaikki digitalisaatiosta) avulla nuoret toisen asteen naisopiskelijat voisivat nähdä ICT-alan mahdollisena koulutusalana. Mitä hankkeessa tehtiin tähän liittyen, miksi ja mitä tästä jää elämään hankkeen loppumisen jälkeen?

Kirjoittaja: Helena Salakka

Yksilöllinen toimintahorisontti osana uraohjausta

Hodkinson ja Sparkes (1997) lanseerasivat yksilöllisen toimintahorisontin määritelmän (Horizons for action), joka oli heidän uraohjauksen teoriansa keskiössä. Heidän mukaansa yksilön uravalinnat ovat kytköksissä siihen, mitä mahdollisuuksia yksilö voi nähdä omassa toimintahorisontissaan. Päätöksenteko sijoittuu aina tiettyyn toimintahorisonttiin, joka koostuu yksilön habituksesta ja työmarkkinarakenteista (mm. työllisyys, työelämä, sosiaaliluokka). Toimintahorisontti voi sekä laajentaa että rajoittaa yksilön näkemyksiä omista valinnanmahdollisuuksistaan uraa valittaessa. Olennaista heidän mukaansa on, että uraohjauksen avulla yksilöä voi auttaa näkemään oman sosiaalisen ympäristön ulkopuolisia mahdollisuuksia uravalinnassa eli yksilöä voi auttaa laajentamaan toimintahorisonttiaan.

Robotiikkaa ja kuvankäsittelyä naisopiskelijoille

NYT!-hankkeen toimenpiteessä yksi oli kysymys yksilöiden toimintahorisontin laajentamisesta. Tämä tapahtui siten, että Lahden ammattikorkeakoulun naispuoliset ICT-alan opiskelijat järjestivät yhdessä asiantuntijana toimivan opettajansa kanssa ICT-aiheisia kursseja lukioiden ja ammatillisen oppilaitoksen naispuolisille opiskelijoille keväällä 2017. Kurssin aiheina olivat kuvankäsittely, robotiikka ja esineiden internet. (NYT! -hankesuunnitelma 2016, Lahden ammattikorkeakoulu 2017.) Kaksi samansisältöistä kurssia järjestettiin Lahdessa ja Vääksyssä. Osallistujia kursseille oli yhteensä noin 30.

Tavoitteena oli, että vertaisten jakama tieto, yhdessä tekeminen sekä kiinnostavan tiedon opiskelu jo alalla olevien opiskelijoiden kanssa voi alentaa toisen asteen opiskelijoiden kynnystä valita toisin eli lähteä miesvaltaiselle ICT-alalle ja myös yrittäjäksi ja täten laajentaa uranäkymiä (NYT! -hankesuunnitelma 2016, Lahden ammattikorkeakoulu 2017).

Tutkimalla kokemusta ihminen voi muuttaa elämäänsä

Toisen asteen osallistujilta kerättiin palaute kirjallisena. Palautteet olivat myönteisiä ja niissä annettiin tiivistettynä palautetta seuraavista: matalasta kynnyksestä osallistua mukaan, mukavasta tunnelmasta ja siitä, että osallistujat saivat oppia uutta tai lisää kiinnostavasta aiheesta, työpajoja vetävät opiskelijat ohjasivat uuden oppimisessa taitavasti, selkeästi ja niin, että asiat etenivät tarpeeksi rauhallisesti, jotta aloittelijat pääsivät mukaan.

Osallistujien palautteet pyydettiin vapaamuotoisina kirjallisina palautteina, joissa kysyttiin heidän kokemuksestaan. Vehviläinen (2014, 136–137) painottaa, että tutkimalla oman kokemuksensa, tunteidensa ja toimintansa sisältöä ja rakentumista ihminen voi muuttua ja muuttaa elämäänsä. Tapahtuu ikään kuin tiedostava muutos, jossa ihminen avautuu uusiin suuntiin. Tämä liittyy läheisesti em. Hodkinsonin ja Sparkesin (1997) ajatukseen yksilöllisen toimintahorisontin laajentamisesta. Sosiodynaamisen ohjauksen uranuurtaja Peavy (2006, 40) puhuu tässä yhteydessä siitä, miten uraohjauksen tehtävänä on lisätä yksilöiden valinnanmahdollisuuksia ja auttaa sellaisten sosiaalisten suhteiden kasvussa, jotka kehittävät ihmisen kykyjä. Nämä teoreetikot olivat NYT!-hankkeen toimenpiteen yksi toteuttamisen ohjauksen perustana, kun koulutuksia suunniteltiin ja toteutettiin.

Lahden ammattikorkeakoulun ICT-alan opiskelijanaiset tekivät omasta oppimisestaan itsearvioinnin osana opintojaksoaan. Heidän opettajiensa arviointien yhteenvedon mukaan ”opiskelijat kokivat onnistuneensa välittämään osaamistaan toisen asteen opiskelijoille koodauksen, kuvankäsittelyn ja IoT:n työpajoissa”. Lisäksi he arvioivat, että ”työpajoissa tunnelma oli välitön ja kaikilla oli kivaa”. Opiskelijat kuvasivat itsearvioinnissaan itseään myös seuraavasti: ”Kykenimme hyvin auttamaan kaikkia silloin kun he sitä tarvitsivat. Onnistuimme välittämään kiinnostusta kuvankäsittelyä ja tietotekniikan opintoja kohtaan.”

Tulevaisuudessa lukioiden ja LAMKin yhteinen kurssi

Tästä NYT!-hankkeen toimenpiteestä rakennetaan parhaillaan Lahden ammattikorkeakoulussa pysyvää toimintamallia yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. ICT-alaan tutustuminen integroidaan osaksi lukioiden Opinto-ohjaus 2 -kurssia, joka ajoittuu lukion toisen vuoden keväälle. Käytännössä opinto-ohjauksen toisen kurssin ne naisopiskelijat Lahden lukioista, joita kiinnostaa ICT-ala, pääsevät tutustumaan koeviikon aikana Lahden ammattikorkeakoulun ICT-alaan samalla tavalla kuin NYT!-hankkeessa tehtiin: vertaistensa avulla, ajankohtaisiin ICT-alan ilmiöihin ja työkaluihin toiminnallisesti tutustumalla kolmessa kahden tunnin pajassa. Ensimmäiset pajat toteutetaan yhteistyössä Kannaksen lukion kanssa tammikuussa 2018.

Lähteet

Hodkinson, P. & Sparkes, A.C. 1997. Careership: A Sociological Theory of Career Decision Making. Teoksessa British Journal of Sociology of Education. Oxfordshire: Taylor & Francis. 29–44.

Lahden ammattikorkeakoulu. 2017. Projektin esittely. [Viitattu 14.12.2017]. Saatavissa: http://www.lamk.fi/projektit/nyt/projektin-esittely/Sivut/default.aspx

NYT!-hankesuunnitelma. 2016. Naiset, yrittäjyys, teknologia -hankkeen hankesuunnitelma.

Peavy, V.R. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus.

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Kirjoittaja

Helena Salakka on FM ja opinto-ohjaaja, joka toimi NYT!-hankkeen projektipäällikkönä toimenpiteen 1 aikana.

Julkaistu 18.12.2017

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/photo/working-typing-macbook-computer-7350/ (CC0)

Viittausohje

Salakka, H. 2017. Miten laajentaa opiskelijoiden yksilöllistä toimintahorisonttia? LAMK Pro. [Verkkolehti]. [Viitattu pvm]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2017/12/18/miten-laajentaa-opiskelijoiden-yksilollista-toimintahorisonttia/

Creative Commons -lisenssi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *